Per si, tornem als escenaris amb tres actuacions diferents.
Pintura digital al Saló de l’Automòbil de Barcelona
Acompanyar dues conferències a la Fira Mediterrània (Manresa)
Pintura mural (fresco) al Forum d’alimentació sostenible de Barcelona

Finally, we return to the stage with three different performances.
Digital painting at the Barcelona Motor Show
Accompany two conferences at the Fira Mediterrània (Manresa)
Mural painting (fresco) at the Barcelona Sustainable Food Forum

Por fin, volvemos a los escenarios con tres actuaciones distintas.
Pintura digital en el Salón del Automóvil de Barcelona
Acompañando dos conferencias en la Fira Mediterrània (Manresa)
Pintura mural (fresco) en el Forum de alimentación sostenible de Barcelona