Luz painting “glow”

L’espectacle “Glooow” és un contundent espectacle de pintura en directe que sempre sorprèn a tothom. A través de la pintura i la llum, per crear un resultat increïble de precisió, i en el mínim de temps. Quim Moya ha actuat a presentacions de productes, esdeveniments, festes privades, multitudinàries, festivals de carrer, teatres, etc. per Europa, Àsia i Àfrica (de moment).  Ah!, …pensa  que tot es pot pintar: un retrat, un producte, un logo, un paissatge, un edifici… tu demana i ho pintem!!

El espectáculo “Glooow” es un contundente espectáculo de pintura en directo que siempre sorprende a todo el mundo. A través de la pintura y la luz, para crear un resultado increíble de precisión, en el mínimo de tiempo.
Quim Moya ha actuado en presentaciones, eventos, fiestas privadas, multitudinarias, festivales de calle, etc. por Europa, África o Ásia, de momento. Ah!, piensa que todo se puede pintar, un retrato, un producto, un logo, un paisaje, un edificio … tú pide y lo pintaremos!

The show “Glooow” is a stunning live painting show that always surprises everyone. Through painting and light, to create an incredible result accuracy in minimum time. Quim Moya has acted in presentations, events, private parties, mass, street festivals, etc.. Europe, Africa or Asia, for now. Oh, and all you can paint a portrait, a product, a logo, a landscape, a building … you ask and I will paint!

Acting live painting

Acting live painting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s