Live painting colour

3 portraits

3 portraits

La emoció de la pintura en viu, amb color i realisme, des de la tècnica de l’artista. La tela, la pintura, l’art i la creació esperant la teva idea.

La emoción de la pintura en vivo, con color y realismo, desde la técnica del artista. La tela, la pintura, el arte y la creación esperando tu idea.

The excitement of live painting with color and realism, from the artist’s technique. The canvas, painting, art and creating are waiting your idea.

 

 

Examples "colours"SAP1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s