Colaborations

Quim Moya, aplica el dibuix i la pintura a diferents llenguatges, treballant amb músics o d’actors.

Quim Moya, aplica el dibujo y la pintura a diferentes lenguajes, trabajando con músicos o actores.

Quim Moya uses drawing and painting in different languages​​, working with musicians and actors.

Actualment col·labora amb: / Actualmente colabora con: / Currently working with:

Camerata Bacasis, és una orquestra de cambra, i en el concert El Carnaval dels Animals, mentre ells toques, pinto els animals en una tela de 2×3 metres.
Camerata Bacasis es una orquesta de cámara, y en el concierto El Carnaval de los Animales, mientras ellos tocas, pinto los animales en una tela de 2×3 metros.
Camerata Bacasis is a chamber orchestra and concert in The Carnival of the Animals, while they plays, paint the animals in a canvas 2×3 meters.

cameratacamerata3

 

 

Pentanomi Fantàstic:
Espectacle familiar amb el músic de Hang, Ravid Goldschmidt i l’actor Joan Casas, interpretem Rodari mira Miró.
Espectáculo familiar con el músico de Hang, Ravid Goldschmidt y el actor Joan Casas, interpretamos Rodari mira Miró.
Family show with musician Hang Ravid Goldschmidt and actor John Casas, interpret Rodari looks Miro.
http://vimeo.com/61345516

espectacle familiar de la Cia Pentanomi Fantàstic

espectacle familiar de la Cia Pentanomi Fantàstic

espectacle familiar de la Cia Pentanomi Fantàstic
espectacle familiar de la Cia Pentanomi Fantàstic

espectacle familiar de la Cia Pentanomi Fantàstic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s