Artwork

L’obra gràfica de Quim Moya, ha estat produïda en col·laboracions per revistes i llibre. Principalment, s’ha pogut veure en exposicions per Catalunya. Té obra a USA, Canadà, Índia, França, Suissa, Estat Espanyol, Emirats Àrabs…

La obra gráfica de Quim Moya, ha sido producida en colaboraciones para revistas y libro. Principalmente, se ha podido ver en exposiciones por Cataluña. Tiene obra en USA, Canadá, India, Francia, Suiza, España, Emiratos Árabes …

The graphic work of Quim Moya, has been produced in collaborations for magazines and books. Mainly, it has been seen in exhibitions in Catalonia. He has works in the USA, Canada, India, France, Switzerland, Spain, United Arab Emirates …

https://www.instagram.com/quimmoya

https://www.instagram.com/quimmoyaart

Shop: https://www.saatchiart.com/quimmoya

 

De un reciente trabajo de memoria histórica en un refugio anti-aéreo, me asaltan pictóricamente unas almas en mis últimas telas.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.