Inauguració de Manresa Capital de la cultura Catalana. Pas, dirigit per Sergi Ots.
Inauguración de Manresa Capital de la cultura Catalana. Paso, dirigido por Sergi Ots.
Inauguration of Manresa Capital of Catalan culture. Pas, directed by Sergi Ots.